Om Egalia

Egalia kommer ur RFSL Stockholm’s tidigare ungdomsverksamhet IHU (Icke-Hetronormativ Ungdom). När IHU växte i besökarantal och man såg hur stort behovet var utökades verksamheten. 2007 beviljades ansökan till Allmänna Arvsfonden och IHU blev Egalia. Det drevs med fondens medel som ett treårigt projekt fram till 2009.
Då projektet var över sammanställdes Egaliamodellen, en metodbok i de verktyg och tillvägagångssätt som vuxit fram för att arbeta tryggt och identitetsstärkande för Egalias besökare. Sedan 2010 finansieras Egalia av Stockholms stad.

Egalia är en ungdomsgård fri från hetero- och cisnormer. Det är en ledarledd, alkoholfri, social mötesplats för ungdomar som är eller tror att de kan vara HBTQ+.

I rapporter om ungas hälsa framgår att unga hbtq-personer är särskilt utsatta, i Sverige såväl som runtom i världen. Många har erfarenhet av att drabbas av diskriminering. Oron för att utsättas gör att många unga hbtq-personer väljer att inte komma ut för familj, vänner eller i skolan. Att inte kunna vara sig själv eller utstå hat och hot för att man är den man är gör att många mår dåligt och kämpar med ångest och psykisk ohälsa.

Egalias syfte är att vara en plats där HBTQ+ är normen, en plats där man inte ifrågasätts utan kan prata om frågor och funderingar rörande sexualitet och identitet utan oro. Behovet av trygga platser där man kan träffa andra i liknande situation som en själv och där man får vara sig själv är livsviktigt.

Egaliamodellen

Egaliamodellen är en metodbok där vi samlat de lärdomar vi fått och de verktyg vi format för att skapa en identitetsstärkande verksamhet. Den baseras dels på erfarenheter från Egalias 10 år och utbyte med andra verksamheter för hbtq-ungdomar. Rapporter kring unga hbtq-personers hälsa har också tagits i beaktning under modellens utformning. Syftet med Egalia och Egaliamodellen är att främja och förebygga den psykiska hälsan och bryta socialt utanförskap hos målgruppen hbtq-ungdomar. Egalia uppfyller detta genom att verka stödjande och identitetsstärkande med hjälp av Egaliamodellens metoder.

Som ung hbtq-person i ett heteronormativt samhälle finns det ett stort behov av så kallade safe spaces (trygga platser). Platser där man vet att man får vara sig själv utan ifrågasättande eller godkännande från omgivningen.
Att som ny komma till Egalia första gången är inte helt olikt hur det är när samma person besöker Egalia en 20:e gång. Tanken är att Egalia ska vara relativt oförändrat i sin struktur, att ungdomarna ska få ro utvecklas på en plats som de kan lita på finns kvar som de minns den.
Som ung hbtq-person är det ganska svårt att hitta berättelser och bilder som berör ens egna upplevelser. På Egalia väljer vi att framhäva andra hbtq-personer och deras projekt för att skapa bilden av en värld fylld av andra som man kan spegla sig i om man vill.

Vi som jobbar här