Beställ material

Affischer och flyers

Du som jobbar med och för ungdomar kan beställa affischer och flyers till din verksamhet med information om Egalia.
På dem kan man läsa kort information om Egalia, vår adress och öppettider. Vi skickar gärna affischer och flyers utan kostnad.
Vi skickar 2 affischer och ca 100 flyers, skriv ett meddelande om du önskar fler eller färre av något.

Egaliamodellen

Egaliamodellen är en metodbok där vi samlat de lärdomar vi fått och de verktyg vi format för att skapa en identitetsstärkande verksamhet. Den baseras dels på erfarenheter från Egalias 10 år och utbyte med andra verksamheter för hbtq-ungdomar. Rapporter kring unga hbtq-personers hälsa har också tagits i beaktning under modellens utformning. Syftet med Egalia och Egaliamodellen är att motverka psykisk ohälsa och bryta socialt utanförskap hos målgruppen hbtq-ungdomar. Egalia uppfyller detta genom att verka stödjande och identitetsstärkande med hjälp av Egaliamodellens metoder.

Egaliamodellen kostar 100 kr/ex.
Ange antalet ex du vill beställa som meddelande.
Om inget annat anges används postadressen även för fakturering.

Beställ material

EgaliamodellenFlyers